KONTAKT
POMOĆ
POSTAVKE
O RJEČNIKU
ENGLISH
CONTACT
HELP
SETTINGS
ABOUT
HRVATSKI
 
HR <=> EN
wrigglekrivudati
wrigglemigoljiti
wriggleprobijati se
wriggleprovlačiti se
wrigglevijuganje
wrigglevijugati
wrigglevrtjeti se
wrigglezaokret
wrigglezavoj