KONTAKT
POMOĆ
POSTAVKE
O RJEČNIKU
ENGLISH
CONTACT
HELP
SETTINGS
ABOUT
HRVATSKI
 
HR <=> EN
stallšator
stallštala
stallboks
stallkiosk
stallkonjušnica
stallodjeljak u WC-u
stallodugovlačiti
stallpregrada u staji
stallsmicalica
stalluvijanje
stallzakazati
stallzatajiti
stallzaustaviti