KONTAKT
POMOĆ
POSTAVKE
O RJEČNIKU
ENGLISH
CONTACT
HELP
SETTINGS
ABOUT
HRVATSKI
 
HR <=> EN
preparingosmišljavanje
preparingpriprema
preparingpripremajući
preparingpripremanje
preparingpripreme
preparingspravljanja