KONTAKT
POMOĆ
POSTAVKE
O RJEČNIKU
ENGLISH
CONTACT
HELP
SETTINGS
ABOUT
HRVATSKI
 
HR <=> EN
flarebaklja
flarebliještati
flarebljesak
flarerazbuktati se
flaresjaj
flaresvijetliti