KONTAKT
POMOĆ
POSTAVKE
O RJEČNIKU
ENGLISH
CONTACT
HELP
SETTINGS
ABOUT
HRVATSKI
 
HR <=> EN
correctivekoji poboljšava
correctivekoji popravlja
correctivekoji ublažuje
correctivekorektiv
correctivepopravni
correctiveprotusredstvo
correctiveublažujuće sredstvo