KONTAKT
POMOĆ
POSTAVKE
O RJEČNIKU
ENGLISH
CONTACT
HELP
SETTINGS
ABOUT
HRVATSKI
 
HR <=> EN
serverserver
serverigrač koji servira
serverministrant
servermrežni uređaj koji pruža uslugu drugim uređajima
serveropslužni kanal
serveropslužni uređaj
serverposlužavnik
serverposlužitelj
serverposlužnik
serverserver